Yritystalo Schaumanin ympäristö rakentuu vauhdilla

Yritystalo Schaumanin ympäristö rakentuu vauhdilla. Savonlinnan kaupunki siirtää syväsataman Vuohisaareen, yritystalon välittömään läheisyyteen, josta Saimaan kanavan kautta on pääsy maailmanmarkkinoille.

Kaupungin päärautatieasema rakennetaan yritystalon viereen. Savonlinnan ohikulkutien valmistuttua Yritystalo Schauman pystyy yhdistämään ylivertaisesti maantie-, rautatie- ja laivakuljetukset.

Ympäröivän alueen kuvaus

 
Tontin kokonaispinta-ala 4,9 ha
Koko käytettävissä olevan alueen pinta-ala 4,9 ha
Mitat (pituus/syvyys) 275 m x 180 m
Tontin profiili Tontti viettää rantaan päin, tontilla kallioinen kumpu
Korkeusrajoitukset ei rajoituksia
Tontin rasitteet johto- ja muitarasitteita liittyen UPM vaneritehtaaseen 
Topographia (max. korkeuserot) kallion korkeus n. 7 m
Tontin valmiusaste tontti on rakennettu
Nykyiset rakenteet tontilla? Yritystalo Schauman n. 13 000 m2 rakennusoikeus käytetty

Ympäristö/maantieteelliset tiedot

 

Maaperän kantavuus hyvä
Maaperän tyyppi hiekka, siltti ja savi
Etäisyys tulva-alueesta (tulvaraja/aaltokorkeus) Saimaan tulvaraja +78,00 (N60)
Kosteikkojen sijainti alueella ei ole kosteikkoja eikä myöskään merkittäviä lajiesiintymiä 
Arkeologiset kysymykset/yksityiskohdat alue ei sijaitse valtakunnallisesti arvokkaalla maisema-alueella eikä rakennetun kulttuuriympäristön alueella (RKY 1993, 2009)
Ympäristökysymykset (contamination issues) maankäytön rajoituksena pilaantunut maa-alue
Melurajoitukset

yleinen meluarvo klo 8.00-22.00 55 dB, klo 22.00-6.00 50 dB

 

Päästökysymykset teollinen toiminta ei saa aiheuttaa ympäristölle kohtuutonta haittaa hajun, savun ja kaasujen muodossa. Öljysäiliöt on sijoitettava rakennuksen sisätiloihin tai maan päälle vesitiiviiseen suoja-altaaseen, jonka tilavuuden tulee olla suurempi kuin varastoitavan öljyn enimmäismäärän.
Ilmasto (100 vuoden keskiarvot: kosteus ja lämpötila)   
Kaavoitus/lupakäytännöt  
Nykyinen kaava T (teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue)
Prosessi ja aikataulu kaavamuutoksille muutos meneillään, uusi kaava KT (liike-,toimisto, teollisuus ja varastorakennuten korttelialue), kaava valmis 5/2011